Thủ tục thành lập công ty công nghệ

07:50 07/10/2019

Tổ chức khoa học và công nghệ phải đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoa học và công nghệ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công ngh

Khoa học máy tính nói riêng và khoa học công nghệ nói chung đang ngày càng trở thành những mắt xích quan trọng trong việc hội nhập và phát triển của kinh thế xã hội. Vậy điều kiện thủ tục thành lập công ty công nghệ như thế nào? 

. Điều kiện thành lập công ty khoa học công nghệ

Điều 11 Luật Khoa học và công nghệ năm 2013 và những văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định rất chi tiết điều này:

Tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập khi có đủ điều kiện sau đây:

 

 

 • Có điều lệ tổ chức và hoạt động, mục tiêu, phương hướng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật;

 • Nhân lực khoa học và công nghệ, cơ sở vật chất – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu, phương hướng và điều lệ tổ chức và hoạt động.

 • Ngoài ra, việc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ và ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo phân cấp của Chính phủ.

 • Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc thì Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng liên ngành để thẩm định.

Việc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài phải tuân thủ các quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Mục đích, nội dung, lĩnh vực hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ và phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam;

 • Được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thành lập;

 • Được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cho phép đặt trụ sở làm việc tại địa phương.

Tổ chức khoa học và công nghệ phải đăng ký hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoa học và công nghệ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Chính phủ quy định cụ thể điều kiện thành lập, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

3. Thủ tục thành lập và chứng nhận Công ty khoa học công nghệ, Công ty tư vấn công nghệ

Bạn chỉ cần cung cấp

 • Thông tin cần thiết để thành lập công ty như: Tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh,…

 • Bản sao CMND hoặc Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu của chủ sở hữu hoặc thành viên/cổ đông sáng lập

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

 • Bước 1: Lập hồ sơ dựa trên thông tin khách hàng cung cấp

 • Bước 2: Nộp hồ sơ làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký mã số thuế công ty

 • Bước 3: Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và thông báo với khách hàng kết quả trong thời gian nhanh nhất

 • Bước 4: Nhận giấy phép kinh doanh

 • Bước 5: Đăng ký khắc dấu và công bố mẫu con dấu lên cổng thông tin đăng ký quốc gia

 • Bước 6: Đăng bố cáo thành lập công ty, doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia

Và những thủ tục hậu đăng ký khác

Xem thêm >>> Dịch vụ kế toán thuế