Thủ tục điều chỉnh lương

03:44 30/05/2020

Hy vọng bài viết đã giải đáp thắc mắc của bạn. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn thành lập công ty tại Hà Nội vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Vấn đề tài chính rất được quan tâm, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến miếng cơm manh áo của từng người. Tăng lương giảm lương là việc thường xuyên xảy ra, để tránh các công ty doanh nghiệp lạm dụng quyền này, pháp luật đặt ra những nguyên tắc điều chỉnh lương từ khi thành lập công ty. Dưới đây là những tư vấn của một công ty luật uy tín. 

Nguyên tắc điều chỉnh tiền lương

Tiền lương được hiểu là số tiền mà Người sử dụng lao động phải trả cho Người lao động căn cứ vào năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và điều kiện lao động, được xác định theo sự thỏa thuận hợp pháp giữa hai bên trong Hợp đồng lao động hoặc theo quy định của Pháp luật

Việc điều chỉnh tiền lương cũng được quy định rõ trong Bộ Luật Lao động 2012 cụ thể như sau: 

Có 2 nguyên tắc điều chỉnh tiền lương:

  1. Nguyên tắc thỏa thuận:

+ Cơ sở: Tính chất thỏa thuận của Quan hệ lao động là tự do thỏa thuận

+ Nội dung: trước khi công bố mức lương tối thiểu, thang lương, bảng lương CP tham khảo ý kiến của đại diện các bên. Trong đơn vị sử dụng lao động tiền lương được thỏa thuận qua Thỏa ước và thỏa thuận cá nhân, theo đó thì tiền lương tiền thưởng phụ cấp vấn đề tạm ứng lương đều được các bên tự do thỏa thuận trong khuôn khổ do Nhà nước giới hạn.

  1. Nguyên tắc phân phối theo lao động

Đây là nguyên tắc cơ bản đặc trưng trong phân phối của các nước theo Xã hội chủ nghĩa. 

Nội dung: căn cứ vào hao phí sức lao động, vào năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.. để thực hiện việc trả lương. 

Biểu hiện ở:

+ Trả lương theo số lượng và chất lượng: số lượng và chất lượng lao động mà Người lao động đóng góp thể hiện qua năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc

    • Lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, thành thạo, chất lượng cao, làm việc nhiều thì được trả lương cao và ngược lại. Những người làm việc ngang nhau thì được trả lương bằng nhau.

    • Biểu hiện của nguyên tắc này được thể hiện rõ nét nhất trong việc xây dựng thang lương, bảng lương của Nhà nước và các đơn vị sử dụng lao động.

    • Ý nghĩa của nguyên tắc này là đảm bảo công bằng bình đẳng trong phân phối

+ Trả lương theo điều kiện lao động: 

Cơ sở: điều kiện tự nhiên và điều kiện xã hội nơi làm việc có tác động không nhỏ tới mức tiêu hao lao động hoặc sức mua của tiền lương trên thị trường hàng hóa dịch vụ. 

Nội dung: Người lao động làm công việc có tính chất không bình thường, nặng nhọc độc hại.. , 

Người lao động làm việc ở địa bàn không thuận lợi về điều kiên tự nhiên hoặc có khó khăn về điều kiện xã hội thì cần được đảm bảo mức lương cao hơn so với Người lao động khác. Biểu hiện ở phụ cấp lương. Ý nghĩa công bằng bình đẳng trong phân phối và khuyến khích lao động làm việc ở ngành nghề, địa bàn khó khăn.

+ Trả lương theo năng suất lao động: Tăng năng suất lao động không chỉ do sự đóng góp sức lao động của người lao động mà còn do việc thực hiện biện pháp từ Người sử dụng lao động nên phải đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động cao hơn tốc độ tăng tiền lương bình quân. Biểu hiện nguyên tắc này là tiền thưởng. Ý nghĩa đảm bảo công bằng, khuyến khích Người lao động tiết kiệm nguyên vật liệu, sử dụng tối đa thời gian làm việc, phát huy tinh thần sáng tạo, cải tiến kỹ thuật..

 Hy vọng bài viết đã giải đáp thắc mắc của bạn. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn thành lập công ty tại Hà Nội vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.