Kinh doanh sữa và điều kiện

16:26 03/10/2019

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ trao Giấy biên nhận hẹn ngày nhận kết quả. Sau 05 ngày làm việc, đại điện hộ kinh doanh đến quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận kết quả.

Kinh doanh các loại sữa là loại hình kinh doanh có điều kiện theo quy định của luật an toàn thực phẩm. Tức là nếu muốn cửa hàng của bạn đi vào hoạt động đúng phép thì phải đủ các điều kiện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể là các điều kiện về an toàn thực phẩm đối với cửa hàng, điều kiện về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm sữa. Dưới đây là những tư vấn của một luật sư chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư

Điều kiện mở cửa hàng kinh doanh sữa

Thủ tục mở cửa hàng kinh doanh sữa

Theo quy định tại Luật an toàn thực phẩm:

– Nếu kinh doanh các sản phẩm sữa chế biến bao gói sẵn không yêu cầu bảo quản đặc biệt thì không cần giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

– Nếu là sữa chế biến yêu cầu bảo quản đặc biệt thì phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý và cấp.

– Nếu là sản phẩm sữa bổ sung vi chất sinh dưỡng, sữa công thức thì phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và được quản lý bởi Bộ Y tế.

Theo quy định, thì để thực hiện hoạt động kinh doanh thì làm thủ tục mở cửa hàng kinh doanh sữa, phải xin giấy phép kinh doanh trước. Nhưng nếu bạn mở cửa hàng rồi mà chưa được cấp giấy phép kinh doanh thì sẽ bị xử phạt hành chính theo đúng quy định.

Theo quy định, khi cơ quan quản lý thị trường đến kiểm tra thì cá nhân kinh doanh phải có trách nhiệm như sau:

  1. Nghiêm chỉnh chấp hành quyết định kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

  2. Trực tiếp làm việc hoặc ủy quyền cho người đại diện làm việc với cơ quan kiểm tra khi được kiểm tra, hay khi bị xử lý vi phạm hành chính.

  3. Cung cấp kịp thời giấy tờ, sổ sách, tài liệu, chứng từ liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các giấy tờ, tài liệu, chứng từ, sổ sách này.

  4. Chấp hành nghiêm chỉnh việc kiểm tra, tạm giữ hàng hóa, giấy tờ, phương tiện, dụng cụ sản xuất, kinh doanh khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo yêu cầu kiểm tra, tạm giữ của người có thẩm quyền.

  5. Giải trình đầy đủ, kịp thời và đúng sự thật về các nội dung kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

  6. Không được trốn tránh, trì hoãn, chống đối việc kiểm tra hợp pháp hoặc đe dọa, mua chuộc, hối lộ dưới mọi hình thức đối với thành viên của Đoàn kiểm tra.

Như vậy, nếu cơ quan quản lý thị trường đến kiểm tra hoạt động kinh doanh của cửa hàng thì bạn phải cung cấp kịp thời các giấy tờ về đăng ký kinh doanh.

Xem thêm >>> Dịch vụ kế toán thuế

Thủ tục mở cửa hàng kinh doanh sữa

 

Bên cạnh việc xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm khi cần thiết thì thủ tục mở cửa hàng kinh doanh sữa không thể thiếu đó là đăng ký kinh doanh. Với việc mở cửa hàng thì bạn sẽ đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Thủ tục mở cửa hàng kinh doanh sữa như sau:

Bạn phải gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện – nơi mở cửa hàng kinh doanh sữa. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm đầy đủ và chính xác các thông tin :

+ Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh cụ thể;

+ Ngành, nghề kinh doanh – kinh doanh sữa;

+ Số vốn kinh doanh;

+ Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân mở cửa hàng kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình nếu do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia mở cửa hàng kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm về việc thành lập hộ kinh doanh nếu hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân cùng thành lập.

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ trao Giấy biên nhận hẹn ngày nhận kết quả. Sau 05 ngày làm việc, đại điện hộ kinh doanh đến quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận kết quả.