Hệ thống quản lý văn bản DX3 Content Management?

08:16 12/12/2017

Hệ thống quản lý văn bản DX3 Content Management?

Ai sử dụng phần mềm DX3 Content Management?

Khách hàng của hệ thống quản lý văn bản dx3 bao gồm từ chính phủ liên bang, Bộ Y tế, Giáo dục, Tài chính, Phi lợi nhuận, Pháp lý, Vận tải, Tiện ích, Bảo hiểm cho các Cơ quan nhân sự.

Giới thiệu về DX3 Content Management

Tất cả mọi thứ mà tổ chức của bạn cần để quản lý thông tin của bạn, từ việc chuyển đổi tài liệu và hồ sơ giấy để dễ dàng quản lý các tệp tin điện tử, quy trình quy trình làm việc, có thể được thực hiện trong nền tảng của chúng tôi, DOMA ekdb. Nhưng đó là công nghệ dựa trên đám mây của chúng tôi kết hợp với nhóm DOMA tuyệt vời và duy nhất cho phép chúng tôi cung cấp giải pháp hoàn hảo cho khách hàng của chúng tôi.

Đánh giá DX3 Content Management

Phần mềm dễ sử dụng và được dánh giá cao trong văn phòng không giới tờ với tính năng quản lý dữ liệu hiệu quả. có thể đánh giá là một trong những phần mềm lưu trữ hồ sơ đáng dùng